Rozšiřování znalostí v přírodovědných oborech III (SŠ)

Rozšiřování znalostí v přírodovědných oborech III (SŠ)

Cílem programu je propojení školního teoretického vzdělání s praktickým využitím, ekologickými hledisky, které povede k vytvoření životního stylu, který konvenuje s trvale udržitelným rozvojem lidské společnosti a zachováním přírody do budoucna. Výukový program zahrnuje přípravu na biologické soutěže, jako jsou biologické olympiády, ekologické soutěže YPEF (Young People European Forest) s cílem podchytit mladé zájemce o přírodu a přivést k dlouhodobému rozvoji tohoto zájmu nejen v teoretické oblasti, ale i v praktické. Výukový program je připraven do čtyř bloků v celkové dotaci 16 hodin a je určen pro žáky SŠ maturitního oboru

Program ke stažení:

Rozšiřování znalostí v přírodovědných oborech III včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Příloha č. 4 Prezentace k programu

 

Odborné prezentace k programu:

4.2 Sovy ČR

4.5 Obnovitelné zdroje energie

4.6 Smýkání a lov bezobratlých živočichů

4.8 Digitální fotografie