Rozšiřování znalostí v přírodovědných oborech (6. - 7. ZŠ)

Rozšiřování znalostí v přírodovědných oborech (6. - 7. ZŠ)

Výukový program zahrnuje přípravu na biologické soutěže, jako jsou biologické olympiády, ekologické soutěže YPEF (young people european forest) s cílem podchytit mladé zájemce o přírodu a přivést k dlouhodobému rozvoji tohoto zájmu nejen v teoretické oblasti ale i v praktické.

Cílem programu je propojení školního teoretického vzdělání s praktickým využitím, ekologickými hledisky, které povede k vytvoření životního stylu, který konvenuje s trvale udržitelným rozvojem lidské společnosti a zachováním přírody do budoucna.

Výukový program je připraven do čtyř bloků v celkové dotaci 16 hodin. Každý blok trvá 4 hodiny. Jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Jednotlivé bloky lze aplikovat samostatně.

Program ke stažení:

Rozšiřování znalostí v přírodovědných oborech včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Prezentace k programu