Programy pro školská zařízení

Jste pedagog a chcete pro svou třídu objednat výukový program k rozšíření probíraného tématu? Naše programy jsou určené nejen pro školy, školky a školní družiny, ale také pro skupiny dětí ze široké veřejnosti. Přihlásit se mohou zájmové skupiny dětí, organizace pro děti a mládež apod.

Výukové programy jsou nedílnou součástí vzdělávacího procesu dětí. Pomáhají dětem doplnit a procvičit si již probrané učivo zážitkovou formou, která přispívá k udržitelnosti informací o daném tématu.

Nabízené aktivity jsou vždy pro jednu třídu s max.počtem 30 žáků. 

Dopolední program obvykle začíná v 9:00 hodin a jeho začátek i délku lze po předchozí domluvě upravit dle vašich časových možností. 
Výuka probíhá v prostorech Ekocentra. 

Doporučujeme pohodlné oblečení, přezůvky do klubovny.
 

Nabídka programů pro školská zařízení

ke stažení zde


 Rezervujte si program

  • telefonicky: 731 615 658, 602 600 995
  • e-mailem: eko@eko.mddmostrov.cz