Průzkumníci přírody III (10 - 18 let se SVP, ZŠ)

Průzkumníci přírody III (10 - 18 let se SVP, ZŠ)

Vzdělávací program je určen žákům ve věku 10-18 let speciálních tříd základních škol, které se
vzdělávají podle ŠVP podle RVP pro SŠ pro II. díl.
Výukový program je rozdělen na čtyři tematické okruhy, které se dělí na jednotlivé měsíce roku.
V jednotlivých měsících se zaměříme na zkoumání přírody v přirozeném rytmu roku:
Podzim - barvy přírody, podzim v lese a na zahradě, migrace zvířat, poznávání některých druhů
listnatých a jehličnatých stromů, jejich plodů a využití
Zima – zimování zvířat, co dělají, když nespí, jak přezimují rostliny, stopy zvěře, přikrmování lesní
zvěře
Jaro – probouzení přírody, jarní rostliny, klíčení a život rostlin, hospodářská zvířata a jejich mláďata
Léto - zrání plodů v sadech a zahradách, louky a pole v létě, aktivita a význam hmyzu, léto v lese 
Cílem tohoto výukového program je vést děti k ochraně přírody, zkoumáním a pozorováním rozvíjet
jejich pozitivní vztah k přírodě. Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky základní školy s minimálními
výstupy, klademe si za cíl, aby podle svých individuálních možností získali při konkrétní činnosti i nové
znalosti, které si upevní opakováním různých variant podobných činností.
Výukový program je připraven do čtyř bloků v celkové dotaci 16 hodin. Každý blok má dvě témata,
která trvají vždy dvě hodiny. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V každém bloku je počítáno s 30 minut
dlouhou hygienickou přestávkou.

Program ke stažení:

Průzkumníci přírody III včetně metodiky 

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu 

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů 

Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi