Rozšiřování znalostí v přírodovědných oborech II (tercie - kvarta)

Rozšiřování znalostí v přírodovědných oborech II (tercie - kvarta)

Výukový program zahrnuje přípravu na biologické soutěže, jako jsou biologické olympiády, ekologické soutěže YPEF (young people european forest) s cílem podchytit mladé zájemce o přírodu a přivést k dlouhodobému rozvoji tohoto zájmu nejen v teoretické oblasti ale i v praktické.

Cílem programu je propojení školního teoretického vzdělání s praktickým využitím, ekologickými hledisky, které povede k vytvoření životního stylu, který konvenuje s trvale udržitelným rozvojem lidské společnosti a zachováním přírody do budoucna.

Výukový program je připraven do pěti bloků v celkové dotaci 16 hodin. První a druhý blok trvá 4 hodiny, třetí blok trvá dvě hodiny, čtvrtý a pátý blok trvá 3 hodiny. Jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Jednotlivé bloky lze aplikovat samostatně.

Cílem programu je propojení školního teoretického vzdělání s praktickým využitím, ekologickými hledisky, které povede k vytvoření životního stylu, který konvenuje s trvale udržitelným rozvojem lidské společnosti a se zachováním přírody do budoucna. Výukový program zahrnuje přípravu na biologické soutěže, jako jsou biologické olympiády, ekologické soutěže YPEF (young people european forest) s cílem podchytit mladé zájemce o přírodu a přivést je k dlouhodobému rozvoji tohoto zájmu nejen v teoretické oblasti ale i v praktické. Výukový program je připraven do pěti bloků v celkové dotaci 16 hodin a je určen pro žáky tercíí a kvart osmiletých gymnázií).

Program ke stažení:

Rozšiřování znalostí v přírodovědných oborech II včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Příloha č. 4 Prezentace k programu

Odborné prezentace k programu:

4.3 Sovy ČR

4.6 Krev

4.9 Půda

4.11 Plantogram

4.13 Mikroskopování