Průzkumníci přírody II (3. – 5. se SVP, ZŠ

Průzkumníci přírody II (3. – 5. se SVP, ZŠ)

Vzdělávací program je určen pro žáky 3. – 5. ročníků se SVP Základních škol, které se vzdělávají podle
§16/9.

Výukový program je rozdělen na čtyři tematické okruhy, které se dělí na jednotlivé měsíce roku.
V jednotlivých měsících se zaměříme na zkoumání přírody v přirozeném rytmu roku:
Podzim - barvy přírody, podzim v lese a na zahradě, migrace zvířat, poznávání některých druhů
listnatých a jehličnatých stromů, jejich plodů a využití
Zima – zimování zvířat, co dělají, když nespí, jak přezimují rostliny, stopy zvěře, přikrmování lesní
zvěře
Jaro – probouzení přírody, jarní rostliny, klíčení a život rostlin, hospodářská zvířata a jejich mláďata
Léto - zrání plodů v sadech a zahradách, louky a pole v létě, aktivita a význam hmyzu, léto v lese 
Cílem tohoto výukového program je vést děti k ochraně přírody, zkoumáním a pozorováním rozvíjet
jejich pozitivní vztah k přírodě. Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky základní školy s minimálními
výstupy, klademe si za cíl, aby podle svých individuálních možností získali při konkrétní činnosti i nové
znalosti, které si upevní opakováním různých variant podobných činností.
Blok č. 1 (Podzim) je připraven na 4 hodiny. Blok č. 2 (Zima), blok č. 3 (Jaro) a blok č. 4 (Léto) je
rozdělen na dvě další témata, která trvají vždy dvě hodiny. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V každém
bloku je počítáno s 30 minut dlouhou hygienickou přestávkou.

Program ke stažení:

Průzkumníci přírody II včetně metodiky 

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu 

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů 

Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi